اهداف

در جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی، از میان نامزدهای متعدد، مدیران شایسته شناسایی شده و ضمن تقدیر ازنفرات برگزیده، به مردم شناسانده و جایزه ای به آنها تقدیم خواهد شد. و به این واسطه تلاش می¬کنیم برای مدیران شایسته دیگر که ممکن است در فضای متلاطم مدیریت کم انگیزه شده باشند امیدآفرینی کنیم و از راه پیمودگان این عرصه، قطب نمایی برای حرکت صحیح سایرین ایجاد کنیم و به نوعی با تکریم مدیر کارآمد، اثر منفی ناکارآمدی را خنثی کنیم. اهداف جشنواره بطور خلاصه عبارتند از : معرفی مدیران شایسته اقتصادی، ایجاد گفتمان اقتصاد مردم نهاد، شبکه سازی بین الگوهای حوزه اقتصاد، شایسته سالاری