24 بهمن ماه، اعلام برندگان اولین جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی

دبیر شورای سیاست گذاری جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی با اشاره به اعلام برندگان این دوره از جشنواره در روز 24 بهمن ، گفت: برای تحول در اقتصاد کشور باید به مدیران دولتی که جسارت و شهامت پا نهادن به تمام اصول قدیمی دارند اهمیت بخشید تا زمینه اقتصاد مبتنی بر دانش و نیاز مردم رشد پیدا کند.

به گزارش دبیرخانه جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی، در نشست علمی بررسی و نقد شاخص های اقتصاد مردم بنیان مازیار عطاری دبیر شورای سیاست گذاری جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی با اشاره به اعلام برندگان این دوره از جشنواره در روز 24 بهمن ، اظهار کرد: حدود 3 سال گذشته این دغدغه و ایده مطرح شد و کارهای پژوهشی آن صورت پذیرفت، که برای تحول در اقتصاد کشور باید به مدیران دولتی که جسارت و شهامت پا نهادن به تمام اصول قدیمی دارند اهمیت بخشید تا این افراد بتوانند بازارهای داخلی اقتصاد را بگشایند تا زمینه اقتصاد مبتنی بر دانش و نیاز مردم رشد پیدا کند.
در ادامه علی نعمتی دبیر هیات اندیشه ورز اقتصاد حوزه علمیه خراسان با اشاره به این موضوع که اقتصاد مردمی یک اصطلاحی است که شاید تعریف اجماعی نیز پیدا نکرده است، بیان کرد: اگر نگاه دقیق تری به فضای اقتصاد داشته باشیم باید آن را مرکبی از بخش غیرخصوصی و غیرانتفاعی قلمداد کنیم و آن جاهایی که بازار متعارف و نظام اقتصاد سرمایه داری منجر به طرح هایی می شود که مخالف مقتضای منافع عموم افراد جامعه است باید شناسایی شود تا عوارض سو بازار به دست آید.
علی سعیدی عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه قم نیز در ادامه، اظهار کرد: اساسا دغدغه ما در اقتصاد مردمی باید مشخص باشد تا به یک معیار در این باره برسیم؛ تقابلی در اقتصاد بین بخش خصوصی و عمومی وجود دارد. اگر بخواهیم اقتصاد مردمی را مطرح کنیم باید تفاوت ها را تعریف کنیم. اگر تفاوت بخش عمومی و خصوصی اقتصاد را در بخش مالکیت بررسی کنیم موضوع متفاوت می شود و موضوع مردمی بودن مطرح نیست.
سعید سید حسین زاده یزدی رئیس اندیشکده رصد نیز بیان داشت: مردمی سازی مساله کنش جمعی را مطرح می کند تا فرد منافع شخصی را در فرایندی به یک منفعت جمعی و عمومی تبدیل کند. در بحث انگیزه و اقتصاد خرد افراد در چارچوب منفعت خود مطرح می شوند و افراد در تعاملات محدود بازاری با یکدیگر همکاری می کنند این یک نوع نگاه ناقصی است.

به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
narges mohammadi
مطالب: 31

یک پاسخ ارائه کنید